Bảo tàng The museum of Karen Demirchyan tại Armenia, Yerevan, P`arpets`ow p`oghots`, 7

Armenia, Yerevan, P`arpets`ow p`oghots`, 7, GPS: 40.1851,44.5102

Điện thoại: +374 1 53 17 10

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng The museum of Karen Demirchyan tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, P`arpets`ow p`oghots`, 7 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng The museum of Karen Demirchyan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40

Điện thoại: +374 10 56 00 21

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-17:00

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 40

Điện thoại: +374 10 56 00 21

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-17:00

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Sun 10:00-17:00

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 12

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Armenia, Yerevan, Saryani p`oghots`, 3

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00; Sa 11:00-17:00