Đài quan sát Yemen

44 đối tượng
bộ lọc

Yemen, Ta'izz Governorate, Anin, village

Yemen, Ibb Governorate, Al Hadidah, village

Yemen, Ma'rib Governorate, Marib City

Yemen, Dhamar Governorate, Bani Sharhan, village

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Maqwalah, village

Yemen, Hadhramaut, Al-Mukalla

Yemen, Ma'rib Governorate, Al Ashshah, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Al Hudaydah Governorate, Al Hudaydah

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Al Mahwit Governorate, Bukir, village

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Bawan, village

Yemen, Ibb Governorate, Ibb

Yemen, Raymah Governorate, Al Jaby

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\