Đài quan sát Malta

26 đối tượng
bộ lọc

Malta, Gozo, Sannat, village

Malta, Qawra, village

Malta, Gharghur, village

Malta, Gozo, Saint Lawrence, village

Malta, Gozo, Għasri, village

Malta, Gudja, village

Malta, Kalkara, village

Malta, Mellieha, village

Điện thoại: +356 99287539

Malta, Gozo, Xaghra, village

Malta, Zurrieq

Malta, Gozo, Victoria

Malta, Marsaxlokk, village

Malta, L-Imġarr, village

Malta, Mtarfa, village

Malta, Gozo, Għasri, village

Malta, L-Imġarr, village

Bạn có đang dự định một chuyến đi và e ngại mình sẽ bỏ lỡ một điều gì thú vị? Bạn có mơ ước chụp được những khoảnh khắc để đời trong ảnh? Chúng tôi đã thu thập những tọa độ ngắm cảnh nên thơ từ mọi nơi trên thế giới. Danh mục của chúng tôi bao gồm các địa điểm nổi tiếng với khung cảnh panorama và đài quan sát đầy đủ trang thiết bị ở những địa điểm xa xôi nhất. Mỗi địa điểm đều được mô tả rất chi tiết.\