Đài quan sát 高野一栄宅跡 tại Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Oishida

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Oishida, GPS: 38.5874,140.3737

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát 高野一栄宅跡 tại địa chỉ: Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Oishida / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát 高野一栄宅跡 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Obanazawa

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Shinjō

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Murayama

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Shinjō

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Obanazawa

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Oishida