Đài quan sát Ginga Fall tại Nhật Bản, Hokkaido, Kamikawa

Nhật Bản, Hokkaido, Kamikawa, GPS: 43.7188,142.9775

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Ginga Fall tại địa chỉ: Nhật Bản, Hokkaido, Kamikawa / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Ginga Fall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hokkaido, Kamikawa

Hỗ trợ xe lăn: No

Nhật Bản, Hokkaido, Takinoue

Nhật Bản, Hokkaido, Asahikawa

Nhật Bản, Hokkaido, Kamikawa

Nhật Bản

Nhật Bản, Hokkaido, Kamikawa