Đài quan sát Wooden Platform tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola, GPS: 41.0247,21.2059

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Wooden Platform tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Wooden Platform hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Resen

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Lemos, village

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia