Trường cao đẳng trong thị trấn Olten, Thụy Sĩ

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Soleura, Olten, Von-Roll-Strasse, 10

Điện thoại: +41 62 957 20 50

Website: http://www.fhnw.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-13:00

Thụy Sĩ, Soleura, Olten, Riggenbachstrasse, 16

Thụy Sĩ, Soleura, Olten

Điện thoại: 062 311 84 84

Website: http://www.kantiolten.ch

Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ chức giáo dục chuyên ngành ở tại Olten (Soleura), Thụy Sĩ, danh mục của chúng tôi chính là nguồn thông tin tốt nhất có thể giúp bạn chọn một trường cao đẳng phù hợp.\