Trường cao đẳng Defense Engineering College tại Ethiopia, Oromia Region, Bishoftu

Ethiopia, Oromia Region, Bishoftu, GPS: 8.7588,38.9991

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Defense Engineering College tại địa chỉ: Ethiopia, Oromia Region, Bishoftu / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Defense Engineering College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa