Trường cao đẳng National university of sciences and technology tại Iraq, Dhi Qar, Nasiriyah

Iraq, Dhi Qar, Nasiriyah, GPS: 31.0442,46.2713

Điện thoại: 07813513666

Website: http://www.nust.edu.iq

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học National university of sciences and technology tại địa chỉ: Iraq, Dhi Qar, Nasiriyah / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học National university of sciences and technology hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận