Trường cao đẳng Lorento College Msongari tại Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, GPS: -1.273,36.769

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Lorento College Msongari tại địa chỉ: Kenya, Nairobi / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Lorento College Msongari hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Kenya, Nairobi, Argwings Kodhek Road, 1st Floor, Studio House, Opposite Chaka Place,

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi