Trường cao đẳng Micro Link Information Technology College tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 9.0368,38.7507

Điện thoại: 011-6-54-10-15

Website: http://www.Microlinkcollege.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 00:00-24:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Micro Link Information Technology College tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Micro Link Information Technology College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, Queen Elizabeth Street, 710

Điện thoại: +251116551915

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251112750125

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 11 111 32 85

Ethiopia, Addis Ababa