Trường cao đẳng Unity university college adama special campus tại Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Oromia Region, Adama, GPS: 8.5399,39.2497

Điện thoại: 0116298154

Website: http://uu.midroc-ceo.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Unity university college adama special campus tại địa chỉ: Ethiopia, Oromia Region, Adama / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Unity university college adama special campus hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Oromia Region, Bishoftu

Ethiopia, Oromia Region, Asela

Ethiopia, Oromia Region, Asela

Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Addis Ababa