Trường mẫu giáo/nhà trẻ "Bangelė" lopšelis-darželis tại Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, GPS: 55.683,21.1546

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo "Bangelė" lopšelis-darželis tại địa chỉ: Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo "Bangelė" lopšelis-darželis hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Dorfstrasse, 27

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Baltijos pr., 63

Điện thoại: (8 46) 34-57-30

Website: http://www.klaipedossermuksnele.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Naikupes g., 27

Website: http://puriena.mir.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Kalnupes g., 20

Điện thoại: (8-46) 346239

Website: http://www.svyturelis.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Kalnupes g., 6

Điện thoại: (8~46) 345 648

Website: http://www.versmele.lt/

Litva, Hạt Klaipėda, Klaipėda, Baltijos pr., 77

Website: http://www.zelmenelisklaipeda.lt/