Trường mẫu giáo/nhà trẻ Bash-Kaindy kindergarden tại Kyrgyzstan

Kyrgyzstan, GPS: 41.1549,75.9051

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Bash-Kaindy kindergarden tại địa chỉ: Kyrgyzstan / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Bash-Kaindy kindergarden hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy