Trường mẫu giáo/nhà trẻ Jailoo Kindergartens, At-Bashy tại Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy, GPS: 41.0682,75.7396

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Jailoo Kindergartens, At-Bashy tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Jailoo Kindergartens, At-Bashy hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kara-Suu, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Kyrgyzstan, Naryn Region, At-Bashy

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/