Trường mẫu giáo/nhà trẻ Jailoo Kindergartens, Tash Dobo tại Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, GPS: 42.6463,74.5613

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Tash Dobo tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Jailoo Kindergartens, Tash Dobo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 66 03 68, +996 556 54 91 54

Website: http://www.roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 66 03 68, +996 556 54 91 54

Website: http://www.roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Điện thoại: +996 312 660 382

Website: http://roza.kg/

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek