Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kindertagesstätte St. Meinolf tại Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Querweg, 41

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Querweg, 41, GPS: 51.7094,8.7514

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kindertagesstätte St. Meinolf tại địa chỉ: Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Querweg, 41 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kindertagesstätte St. Meinolf hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Geroldstrasse, 7

Điện thoại: +49 5251 7090831

Giờ mở cửa: Mo-Fr 7:30-16:30

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Bastfelder Weg, 30

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Pankratiusstrasse, 110, 112

Website: http://www.kita-spielkiste.de/

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Lerchenstrasse, 82b

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Bastfelder Weg, 30

Website: http://www.familienzentrum-markus-paderborn.de

Đức, North Rhine-Westphalia, Paderborn, Querweg, 41