Trường mẫu giáo/nhà trẻ Kindertagestätte "Windrädchen" tại Đức, Saxony, Mühlbach, village, Frankenberger Strasse, 60

Đức, Saxony, Mühlbach, village, Frankenberger Strasse, 60, GPS: 50.8981,13.0735

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Kindertagestätte "Windrädchen" tại địa chỉ: Đức, Saxony, Mühlbach, village, Frankenberger Strasse, 60 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Kindertagestätte "Windrädchen" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Đức, Saxony, Flöha, Talstrasse, 4

Điện thoại: +49 3726 2235

Website: http://www.floeha.de/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:00-17:00

Đức, Saxony, Dittersbach, village

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen, Kopernikusstrasse, 26

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, Saxony, Frankenberg, Mittelsachsen

Hỗ trợ xe lăn: No

Đức, Saxony, Dittersbach, village