Trường mẫu giáo/nhà trẻ Кобзарик tại Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Gvardiis'ka vulitsia, 4

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Gvardiis'ka vulitsia, 4, GPS: 48.9041,24.7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: mẫu giáo Кобзарик tại địa chỉ: Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Gvardiis'ka vulitsia, 4 / 218309 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến mẫu giáo Кобзарик hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Điện thoại: (0342) 75-33-69

Website: http://www.dity.if.ua/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Osipa Sorokhteia vulitsia, 21

Điện thoại: ( 0342 ) 22-56-05

Website: http://www.dity.if.ua/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Shevchenka vulitsia, 102

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Akademika Sakharova vulitsia, 32

Điện thoại: ( 0342 ) 52-22-57

Website: http://www.dity.if.ua/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk