Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 5-th secondary school tại Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia, Ararat Province, Masis, GPS: 40.0664,44.4361

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 5-th secondary school tại địa chỉ: Armenia, Ararat Province, Masis / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 5-th secondary school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Armenia, Ararat Province, Sayat-Nova, village

Điện thoại: +37423662647

Armenia, Ararat Province, Masis

Điện thoại: +37423642602

Armenia, Ararat Province, Masis

Điện thoại: +374 236 4 29 02

Armenia, Ararat Province, Marmarashen, village

Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia, Ararat Province, Masis