Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Archimedes Kindergarten tại Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngo 84 Ngoc Khanh, 4

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngo 84 Ngoc Khanh, 4, GPS: 21.0269,105.8155

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Archimedes Kindergarten tại địa chỉ: Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngo 84 Ngoc Khanh, 4 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Archimedes Kindergarten hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Nguyen Cong Hoan, 24

Website: http://thcsphanchutrinhhanoi.edu.vn

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Nguyen Cong Hoan, 24

Điện thoại: +84 24 3835 2228

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Website: http://www1.napa.vn

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngoc Khanh, 4

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngo 20 - Nguyen Cong Hoan, 5