Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ave Maria Girls School tại Saint Lucia, Castries

Saint Lucia, Castries, GPS: 14.0087,-60.9886

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ave Maria Girls School tại địa chỉ: Saint Lucia, Castries / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ave Maria Girls School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Saint Lucia, Castries

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-12:00,13:30-18:30;09:00-17:00;PH closed

Saint Lucia, Castries

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-15:00,13:30-18:30;Sa 09:00-17:00;PH off

Saint Lucia, Castries

Saint Lucia, Castries

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00,13:30-18:30;09:00-17:00;PH closed

Saint Lucia