Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Avni Rustemi tại Albania, Southern Albania, Tepelenë

Albania, Southern Albania, Tepelenë, GPS: 40.2963,20.0187

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Avni Rustemi tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Tepelenë / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Avni Rustemi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Këlcyrë

Albania, Southern Albania, Bubës 2, village

Albania, Southern Albania, Këlcyrë

Albania, Southern Albania, Memaliaj

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Bubës 1, village