Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Bayamo tại Cuba

Cuba, GPS: 22.3794,-83.7295

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Bayamo tại địa chỉ: Cuba / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Bayamo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Pinar del Rio, Pinar del Río

Cuba, Pinar del Rio, Pinar del Río

Cuba, Pinar del Rio, Pinar del Río

Cuba, Pinar del Rio, Pinar del Río

Cuba, Pinar del Rio, El Cafetal, village

Cuba, Pinar del Rio, Pinar del Río