Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông College de Hodan 2 tại Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala, GPS: 11.5527,43.0924

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học College de Hodan 2 tại địa chỉ: Djibouti, Balbala / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học College de Hodan 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 07:30-12:30,15:30-18:30

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala