Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 东固民族中学 tại Trung Quốc, Giang Tây, 东固畲族乡

Trung Quốc, Giang Tây, 东固畲族乡, GPS: 26.7234,115.3935

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 东固民族中学 tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tây, 东固畲族乡 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 东固民族中学 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tây, 云楼乡

Trung Quốc, Giang Tây, Cát An

Trung Quốc, Giang Tây, 富田镇

Trung Quốc, Giang Tây, 富滩镇

Trung Quốc, Giang Tây, Cát An

Trung Quốc, Giang Tây, 平湖村, village