Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Escuela Elias Jimenez Castro tại Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village, GPS: 9.8934,-84.0811

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Escuela Elias Jimenez Castro tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Escuela Elias Jimenez Castro hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Điện thoại: +506 22753797

Website: http://cen-cinai.go.cr/

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Điện thoại: +506 22755656

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados