Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gimanzija Želimlje tại Slovenia, Želimlje, village

Slovenia, Želimlje, village, GPS: 45.9207,14.5728

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gimanzija Želimlje tại địa chỉ: Slovenia, Želimlje, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gimanzija Želimlje hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Št. Jurij, village, St. Jurij, 14

Slovenia, Zalog pri Škofljici, village, Klanec, 5

Slovenia, Turjak, village, Turjak, 10

Điện thoại: 01 7881 157

Slovenia, Iška vas, village

Slovenia, Ig, village