Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gimnazija Ormož tại Slovenia, Hardek, village

Slovenia, Hardek, village, GPS: 46.4103,16.1541

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gimnazija Ormož tại địa chỉ: Slovenia, Hardek, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gimnazija Ormož hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Croatia, Marčan, village, Vinicka ulica, 10

Điện thoại: 042/722-585

Website: http://os-vinica.skole.hr/

Slovenia, Hardek, village

Slovenia, Gorišnica, village, Rukuhia Road, 83

Điện thoại: 02 741 75 50

Slovenia, Ivanjkovci, village, Ivanjkovci, 71a

Slovenia, Mihovci pri Vel. Nedelji, village, Velika Nedelja, 13