Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông High School tại Afghanistan, Badakhshan, Zebak

Afghanistan, Badakhshan, Zebak, GPS: 36.5318,71.3446

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học High School tại địa chỉ: Afghanistan, Badakhshan, Zebak / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Badakhshan, Kazdeh, village

Afghanistan, Badakhshan, Zarkhan, village

Afghanistan, Badakhshan, Zebak

Afghanistan, Badakhshan, Ishkashim

Afghanistan, Badakhshan, Dashti Khan, village

Afghanistan, Badakhshan, Ishkashim