Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Institución Educativa Querobamba tại Peru, Ayacucho, Querobamba

Peru, Ayacucho, Querobamba, GPS: -14.0142,-73.8405

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Institución Educativa Querobamba tại địa chỉ: Peru, Ayacucho, Querobamba / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Institución Educativa Querobamba hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Peru, Ayacucho, Ccollccabamba, village

Peru, Ayacucho, Ccollccabamba, village

Peru, Ayacucho, Barrio Pampa, village

Peru, Ayacucho, Barrio Pampa, village