Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Junior high school № 88 tại Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, GPS: 42.8447,74.6411

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Junior high school № 88 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Junior high school № 88 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận