Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Kart-e-Sulh High School (Shuhada.Org) tại Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village

Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village, GPS: 34.8343,67.7826

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Kart-e-Sulh High School (Shuhada.Org) tại địa chỉ: Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Kart-e-Sulh High School (Shuhada.Org) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Bamyan, Qul-e-Robaa, village

Afghanistan, Bamyan, Tangi, village

Afghanistan

Afghanistan, Bamyan, Qul-e-Robaa, village

Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village

Afghanistan, Bamyan, Ghulami (Eraq sufla -2), village