Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông المدرسة الابتدائية عبد الحميد ابن باديس tại Algérie, Ouargla, Aouinet Moussa, village

Algérie, Ouargla, Aouinet Moussa, village, GPS: 32.0549,5.3403

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học المدرسة الابتدائية عبد الحميد ابن باديس tại địa chỉ: Algérie, Ouargla, Aouinet Moussa, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học المدرسة الابتدائية عبد الحميد ابن باديس hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận