Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Начальная школа tại Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Kant, GPS: 42.8888,74.8673

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Начальная школа tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Kant / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Начальная школа hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận