Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ndumberi Secondary School tại Kenya, Kiambu County, Kiambu

Kenya, Kiambu County, Kiambu, GPS: -1.1557,36.8095

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ndumberi Secondary School tại địa chỉ: Kenya, Kiambu County, Kiambu / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ndumberi Secondary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận