Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ntambu Basic School tại Zambia, Provincia del Noroeste, Ntambu, village

Zambia, Provincia del Noroeste, Ntambu, village, GPS: -11.5668,24.134

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ntambu Basic School tại địa chỉ: Zambia, Provincia del Noroeste, Ntambu, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ntambu Basic School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Zambia, Provincia del Noroeste, Kalene Hill

Zambia, Provincia del Noroeste, Ikelenge, village

Zambia, Provincia del Noroeste, Kalene Hill

Zambia, Provincia del Noroeste, Lwawu, village

Zambia, Provincia del Noroeste, Ikoña, village

Zambia, Provincia del Noroeste, Lwawu, village