Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông OŠ Dornava tại Slovenia, Dornava, village, Dornava, 136b

Slovenia, Dornava, village, Dornava, 136b, GPS: 46.434,15.9496

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học OŠ Dornava tại địa chỉ: Slovenia, Dornava, village, Dornava, 136b / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học OŠ Dornava hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Spuhlja, village, Spuhlja, 34a

Điện thoại: 02 778 50 41

Website: http://www.csod.si/

Slovenia, Markovci, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Dornava, 136b

Slovenia, Ptuj, Zupanciceva ulica, 10

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Markovci, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Spuhlja, village, Archers Road, 34a

Điện thoại: 02 778 50 41

Website: http://www.csod.si/