Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông OSZ Kleindietwil tại Thụy Sĩ, Bern, Kleindietwil, village

Thụy Sĩ, Bern, Kleindietwil, village, GPS: 47.1469,7.7936

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học OSZ Kleindietwil tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Bern, Kleindietwil, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học OSZ Kleindietwil hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Bern, Rütschelen, village, Flosch, 16

Thụy Sĩ, Bern, Rohrbachgraben, village, Wald, 27a

Thụy Sĩ, Bern, Ursenbach, village

Thụy Sĩ, Bern, Auswil, village, Hauptstrasse, 35a

Thụy Sĩ, Mättenbach, 41

Thụy Sĩ, Bern, Ursenbach, village