Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông "Selim Alliu" tại Albania, Northern Albania, Peshkopi

Albania, Northern Albania, Peshkopi, GPS: 41.6838,20.4303

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học "Selim Alliu" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Peshkopi / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học "Selim Alliu" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Peshkopi

Albania, Northern Albania, Radomirë, village

Albania, Northern Albania, Peshkopi

Albania, Northern Albania, Peshkopi

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village

Albania, Northern Albania, Peshkopi