Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Школа №22 Мургаб tại Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab, GPS: 38.1782,73.979

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Школа №22 Мургаб tại địa chỉ: Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Школа №22 Мургаб hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Kunagurgan, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Karakul, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Kunagurgan, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Alichur, village