Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla 9-vjecare "Pashko Vasa" tại Albania, Shkodër, ulitsa Russkikh dobrovol'tsev, 21

Albania, Shkodër, ulitsa Russkikh dobrovol'tsev, 21, GPS: 42.0715,19.5183

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla 9-vjecare "Pashko Vasa" tại địa chỉ: Albania, Shkodër, ulitsa Russkikh dobrovol'tsev, 21 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla 9-vjecare "Pashko Vasa" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Rruga Vladimir Jani, 21

Albania, Shkodër, Тапчан улица, 42

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Vladimir Jani, 21

Albania, Northern Albania, Shkodër