Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla e fshatit Curraj Poshtem tại Albania, Northern Albania, Curraj i Poshtem, village

Albania, Northern Albania, Curraj i Poshtem, village, GPS: 42.3015,19.938

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla e fshatit Curraj Poshtem tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Curraj i Poshtem, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla e fshatit Curraj Poshtem hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Iballë, village

Albania, Northern Albania, Bëtosh, village

Albania, Northern Albania, Toplana, village

Albania, Theth, village, Rruga Agron, 13

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Theth, village, Rruga Fushe, 13

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Iballë, village