Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla e Mesme "Shejnaze Juka" tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Myzafer Pipa, 46

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Myzafer Pipa, 46, GPS: 42.0662,19.5059

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla e Mesme "Shejnaze Juka" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Myzafer Pipa, 46 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla e Mesme "Shejnaze Juka" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kongresi i Lushnjes, 39

Albania, Shkodër, Sheshi Demokracia, 39

Albania, Shkodër, ulitsa Nozadze, 46

Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 11

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kongresi i Manastirit, 11

Albania, Northern Albania, Shkodër