Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Shkolla Naim Frashëri tại Albania, Central Albania, Elbasan, Rruga Kozma Naska, 68

Albania, Central Albania, Elbasan, Rruga Kozma Naska, 68, GPS: 41.1162,20.0875

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Shkolla Naim Frashëri tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Elbasan, Rruga Kozma Naska, 68 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Shkolla Naim Frashëri hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 0035505453362

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan