Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông СШ № 9 tại Kyrgyzstan, Menetkech, village

Kyrgyzstan, Menetkech, village, GPS: 42.7831,75.3057

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học СШ № 9 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Menetkech, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học СШ № 9 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Menetkech, village

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok

Điện thoại: +996313874019

Website: http://www.sebat.edu.kg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-17:00

Kyrgyzstan, Menetkech, village

Kyrgyzstan, Chuy Region, Tokmok

Điện thoại: +996313874019

Website: http://www.sebat.edu.kg