Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông СШ №10 tại Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, GPS: 42.8472,75.3078

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học СШ №10 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Tokmok / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học СШ №10 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Tokmok, Triasina ulitsa, 156

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, Uzbekskaia ulitsa, 135