Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông THPT Châu Văn Liêm tại Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, GPS: 10.0363,105.7839

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học THPT Châu Văn Liêm tại địa chỉ: Việt Nam, Cần Thơ / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học THPT Châu Văn Liêm hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, An Cư, village

Việt Nam, Cần Thơ, An Cư, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Việt Nam, Cần Thơ, Nguyen Khuyen, 11

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Việt Nam, Cần Thơ

Điện thoại: (84-710) 3 821 426

Việt Nam, Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3821 426