Trường đại học 3 корпус ЛНУ tại Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, GPS: 48.5646,39.3175

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học 3 корпус ЛНУ tại địa chỉ: Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học 3 корпус ЛНУ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk

Website: http://luguniv.edu.ua/

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Lunachars'kogo vulitsia, 7

Điện thoại: +380642502276

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-20:00

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk