Trường đại học Adventist University tại Papua New Guinea, Central, Tanubada, village

Papua New Guinea, Central, Tanubada, village, GPS: -9.4022,147.2745

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Adventist University tại địa chỉ: Papua New Guinea, Central, Tanubada, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Adventist University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Website: http://www.upng.ac.pg/

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby